Lexi & Magazine

Gyermek

Erre is meg kell érni - gyermekek az iskolakezdés küszöbén

Iskolaérettség

Nem tudod eldönteni, hogy gyermeked valóban iskolaérett-e? Kérd ki az óvodai nevelők véleményét, ugyanakkor hallgass az ösztöneidre is! Ha gyermekednek átlagon felüli a mozgásigénye, nem tud huzamosabb ideig egy dologra összpontosítani, mert állandóan elkalandozik a figyelme, és nem elég fejlett a kézügyessége sem, egy percig se habozz! Semmiről sem maradtok le, ha még egy évet az óvodában tölt!

Tévedés, hogy az óvodák feladata az iskolára felkészítés. A legfontosabb célkitűzés, hogy az óvodás gyerek életkori sajátosságainak megfelelően lehetőséget biztosítson a sok mozgásra, szabad játékra, mindennapos mesére. Az iskolának kell gondoskodnia arról, hogy az óvodásokat fogadja, és a hatodik és nyolcadik életév között, azaz hosszú idő alatt lassan vezesse be őket az iskolai életbe.

Azok az iskolák, amelyek a gyermekek adottságaiból, természetes fejlődési ritmusából és életkorának megfelelő szükségleteiből indulnak ki, három fő területen egyenlő arányban fejlesztik a tanulókat: a cselekvés (kézimunka, kézművesség), művészetek (zene, dráma) és az értelmi tevékenység területén. A hagyományos magyar iskolarendszer sajnos aránytalanul nagy hangsúlyt fektet az értelem fejlesztésére a másik két terület háttérbe szorításával. Ez az oka többek között annak is, hogy bár a gyerekek pár hónap alatt megtanulnak írni-olvasni, de szöveget értelmezni gyakran évekkel később sem tudnak, mivel ahhoz más részképességek fejlesztésére lenne szükség.

Csak semmi szorongás!

Te is úgy gondolod, hogy gyermeked akkor lesz sikeres, ha a legerősebb iskolába íratod? Mindenhol azt hallod, hogy a mai, teljesítménycentrikus világban muszáj minden ismeretet – nyelveket, számítástechnikát- mielőbb elsajátítani? Befizetted karatéra, lovaglásra, úszásra, táncra, külön angolra? Ne tedd!

A gyermeked nem attól lesz erős, a világra nyitott, egészséges küzdőszellemmel felvértezett személyiség, ha már kiskorában erején felül leterheled!

Nemzetközi vizsgálatok is bizonyítják, hogy a gyermek akkor fog később jól, képességei szerint teljesíteni, ha a környezete minél tovább biztosítja számára az életkorának megfelelő, szorongásmentes körülményeket, lehetőséget adva ezzel a kíváncsiság, az érdeklődés, a megismerés, valamint az érzelmi intelligencia kibontakozásának és fejlődésének.

A gyermeki kíváncsiság

6-7 éves korban a gyermekek ösztönösen kíváncsiak, érdeklődők. Mindent tudni akarnak, kérdeznek, megfigyelnek, meg akarják ismerni az őket körülvevő világot. Ezek velünk született motivációk, melyeket támogatni, erősíteni vagy visszaszorítani lehet. Első és legfontosabb szempont, hogy olyan iskolát válasszunk, ahol megmarad a gyerekek érdeklődése, kíváncsisága a világ és az ember dolgai iránt. Az értékelés (jutalmazás-büntetés) külső motivációs erő, mely elnyomja vagy akár teljesen ki is iktathatja az ösztönszerű belső motivációkat.

A jutalmazás-büntetés minden gyermek számára szorongással jár, de eltérően dolgozzák fel ezt az élményt. Az extrovertált, kifelé nyitott gyerek jobban viseli a stresszhelyzetet, mint az introvertált, befelé forduló típus, akinek teljesítménye nagymértékben romlik, ha állandóan jegyekkel, fekete pontokkal „fenyegetik”.

Számos olyan nevelési módszer létezik (Montessori, Waldorf), amely ezt a szorongást igyekszik kiiktatni a gyerekek életéből, és más módszerekkel értékel. Ha gyermeked szorongó, versenyhelyzetekben jóval a képességei alatt teljesít, ideális lehet ez az irány.

Ha gyermeked teljesítménycentrikus, és a szorongás mértékéhez képest jóval nagyobb benne a versenyszellem és az eredményorientáltság, akkor számára a hagyományos, érdemjegyekkel osztályozó módszer is kellő motivációs hajtóerőt jelent.

Nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy a lexikális tudás, amely tanulással, iskolában elsajátítható – és érdemjeggyel mérhető - jóval kisebb mértékben járul hozzá a gyermek későbbi sikereihez, boldogulásához, mint az érzelmi intelligenciával összefüggő képességek.

 Forrás: dailymail.co.uk

 

 

Címkék:      

Hozzászólások