Lexi & Magazine

Gyermek / Szakértő

Mindenkinek jár egy esély!

Lexi: Mi az integráció lényege?

Gasteiger Nóra és Kerekes Marianna: Az integrációt az oktatásban a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű vagy más nyelvi és kulturális közegből érkező gyerekek normál közösségbe, óvodába, iskolába történő beillesztésére használjuk.

Lexi: Szerintetek mennyire nyitott a mai magyar társadalom, oktatási rendszer a sérült, fogyatékkal élő gyermekek befogadására?

G.N. és K.M.: A közoktatást szabályozó törvények már jó ideje lehetőséget adnak az együttnevelésre, és mivel a szülő élhet a szabad iskolaválasztás lehetőségével, bármelyik intézménybe beírathatja a gyermekét, és adott helyen,az adott intézményben a gyermeknek meg kell kapnia a számára szükséges ellátást, szolgáltatásokat. Ettől azonban az iskola még nem válik „befogadóvá”. Ahhoz ugyanis teljes reformra lenne szükség: a tantestületek, az iskola vezetésének szemléletét kellene megváltoztatni, és fel kellene készíteni minden résztvevőt.

Persze vannak nagyon jó kezdeményezések, vagyis a folyamat elindult, ám még mindig igen nagyok a hiányosságok a rendszerben: hiányoznak a többletinformációk, a közösségi programok, melyek segítségével a társadalom megismerheti a fogyatékos gyermekek világát, és ezáltal közelebb is kerülhet hozzájuk.

Lexi: Beszélhetünk ma olyan oktatási rendszerről, legyen az óvoda, iskola, ahol létezik és sikeres is az integráció?

G.N. és K.M.: Vannak olyan intézmények, ahol sikerrel funkcionálnak a technikák, jól működik az együttnevelés. Reménykedünk benne, hogy bár a folyamat lassú, de csak idő kérdése, hogy más intézmények is felzárkózzanak a fejlődésben náluk előrébb tartókhoz.

Lexi: Hogyan zajlik a sikeres integráció?

G.N. és K.M.: Sok tényező van, aminek teljesülnie kell egy integráció sikerességéhez. A legfontosabb a pedagógusok elfogadó, empatikus, támogató attitűdje. Ehhez biztosítani kell számukra a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos megfelelő ismerteket, hogy kompetensnek érezzék magukat, mikor az ilyen problémával rendelkező gyermekekkel foglalkoznak. Fontos, hogy a pedagógusnak legyen hová fordulnia segítségért. A másik feltétel pedig a gyermek személyiségének, szükségleteinek és képességeinek pontos ismerete. Az integráció nem azt jelenti, hogy a fogyatékos gyermeket „felhozzuk” az épek szintjére, hanem azt, hogy kiaknázzuk az SNI-s gyermek fejlesztésének lehetőségeit. Fontos még ezenkívül a fogadó gyermekcsoport empatikus, elfogadó hozzáállása, amely kialakítása a szülők és a pedagógusok feladata.

 Lexi: Milyen feltételei vannak az integrációnak?

G.N. és K.M.: Röviden megfogalmazva alapvetően objektív és szubjektív tényezőket különböztethetünk meg, amelyek befolyásolják az integráció létrejöttét.  

Objektív tényezők az SNI-tanuló segédeszközeinek vizsgálata ( hallókészülék, szemüveg, mozgást segítő segédeszközök ), az épület akadálymentessége (liftek, rámpák, hangosbeszélő, földön kijelölt közlekedési csíkok stb.), a megfelelő osztálylétszám, a tanulással járó rehabilitációs foglalkozások.
Az egész kulcsa azonban a szubjektív tényezőkben rejlik: meghatározó az SNI-tanuló személyisége, a szülők hozzáállása, a csoport elfogadása/ egésszé alakulása, dinamizmusa, harmonikussága, a pedagógusok és a szülők együttműködésének minősége.

Lexi: Számos szakember véleménye, hogy a sikeres beilleszkedés kulcsa az integráció.

G.N. és K.M.: Az iskolai integráció mindenféleképpen fontos a társadalmi beilleszkedés szempontjából. Egyrészt, mert az SNI-s gyermek megtanulja képességeit – önmaga viszonylatában – kibontakoztatni, nehézségeit és az akadályokat leküzdeni, és képes lesz segítséget kérni.
Fontos lenne, hogy minél több iskola tudjon nyitni a sikeres és korrekt integráció felé, és ehhez minden intézmény megkapja a kellő külső támogatást.

A teljes integráció azonban csak akkor teljesülhet be, ha az össztársadalmi szinten történik.

A képek forrása: www.blind.org.ph www.telegraph.co.uk

Címkék:        

Hozzászólások