Lexi & Magazine

Gyermek / Szakértő

Boldog gyermek, sikeres felnőtt I. rész

Ki számít sikeresnek?

SikerAmikor arról esik szó, kit tekintünk sikeresnek, a legtöbben elkezdik sorolni azokat az anyagi javakat, amelyektől boldogságot várnak. Társadalmi-gazdasági értelemben ugyanis a siker szinonimája a felhalmozott anyagi javaknak. Ugyanakkor, ha valaki végiggondolja és megvizsgálja az ilyen értelemben sikeresnek tartott embereket, rájön, hogy többségük nem boldog, nem elégedett, mert egyre többre vágyik, és ebben a hajszában elvész személyisége, vagy pedig úgy érzi, kiégett, és újra meg kell tanulnia örülni és motivációkat keresni. Talán az mondhatja el magáról, hogy sikeres, aki megtalálja a helyes utat a saját fejlődésében, képes önmotivációra, örömre, és képes végigmenni ezen az úton, a nehézségek nem szegik szárnyát.

Sokan használják a tehetséges és a sikeres szavakat egymás szinonimájaként, helytelenül. A tapasztalatok ugyanis többnyire azt mutatják, hogy a valamiben kiemelkedő tehetséggel bíró emberek életútja valami miatt mindig rögösebb, mint átlagos társaiké.

Amíg nem került a kutatók, pszichológusok figyelmének középpontjába a tehetség és annak gondozása, a fogalom meghatározása is nehézségekbe ütközött. Kezdetben a sikeres embereket, így a legmagasabb rangúakat, a legjobb tanulókat, a leggazdagabbakat sorolták ide. Később a különböző intelligenciatesztekben a legmagasabb pontszámot elérőket vélték a legtehetségesebbeknek. Jelenleg sokkal bonyolultabbnak tartjuk a tehetség eredetét, semhogy egyetlen megközelítés alapján meghatározható lenne.

Tehetség

MatematikaA neves magyar genetikus, Czeizel Endre tehetségmodellje szerint a tehetség megjelenésében öröklött és környezeti összetevők együttesen játszanak szerepet. A modell négy-négy, egyénen belüli és társas-környezeti tényezőnek tulajdonít kulcsszerepet a tehetség valóra válásában. Az elmélet szerint az örökletes adottságok (kedvező képességek) a megfelelő környezeti hatások segítségével válhatnak megvalósult tehetséggé. Az egyénen belüli tényezők közül az általános értelmi adottságot, a specifikus mentális adottságot (például zenei, művészeti, sportbeli, matematikai stb. adottság), a kreativitást és a motivációt tartja fontosnak. A társas környezeti faktorok esetében a családi, a kortársi, illetve az iskolai befolyások szerepét emeli ki, továbbá ezek mellett megfontolandónak tartja a társadalmi tényezők figyelembevételét is.

 A családi minta

A szülők minden mozdulatukkal, gesztusukkal, kimondott és elhallgatott gondolatukkal hatnak gyermekeikre. Mintegy 3 éves korukig a gyerekek leginkább a testbeszéd jeleit fogják a verbális kommunikációval szemben, vagyis ha a kettő ellentétes irányú, akkor hajlamosabbak az előbbinek nagyobb jelentőséget tulajdonítani. Ha mérges vagy, minden idegszálad megfeszül, hiába mondod azt kicsikédnek, hogy minden rendben, ő teljes mértékben tisztában van vele, hogy nem mondtál igazat.

A kisgyerek agya olyan mint egy szivacs, hihetetlenül gyorsan tanul, és minden információt eltárol, hogy azt később, egy megfelelő pillanatban elővegye. A környezete reakcióit figyelve tudja elkülöníteni a jó, a rossz, a szabad-nem szabad és egyéb kategóriákat, a szülők érték- és világrendje lesz a mérvadó számára, ezért is nagyon fontos, hogy ne negatív, hanem pozitív és bizakodó képet fess neki az őt körülvevő világról.

Boldog családi minta

Folytatjuk.

 A cikk megírásában közreműködtek a KidSpirit Fejlesztő- és Játszóház szakértői, Népessy Dóra, Szabó Ágnes és a Busy Bee Kétnyelvű Óvoda nevelési szakértője, Nágel Anna.

 Fotók: blog.results.org.ukspeechbuddy.com, betterparenting.comsg.news.yahoo.comhealth.howstuffworks.com

 

Címkék:        

Hozzászólások