Lexi & Magazine

Gyermek / Kamaszodó

Mi legyek, ha nagy leszek? Dilemmák a pályaválasztás körül

Szánjatok időt a döntés meghozatalára! 

A pályaválasztás komoly dolog, ami nem megy egyik napról a másikra. Fejlett önismeret kell hozzá, hogy a fiatal el tudja dönteni, vajon melyik szakma lesz az, amely a megélhetése mellett a kellő motivációt is biztosítani tudja majd számára. Persze az is lehet szempont, hogy a nebuló mindenképpen kezdje meg felsőoktatási tanulmányait egy olyan szakon, amely később kiindulási pontja lehet egy másik képzésnek vagy esetleg egy kis módosítással, kiegészítő tanulmányokkal egy hasonló, de az eredeti elképzeléstől némileg mégis eltérő szakmát adjon a kezébe. Mindenképpen érdemes alapképzésnek olyan irányt választani, amely több opciót is magában rejt. 

Képzeljétek el a jövőt!

Ezzel nem egy science fiction jelenetre gondolok, hanem arra, hogy nem árt tisztázni, hogyan képzeli el magát öt, esetleg tíz év múlva gyermeketek. Milyen életet szeretne élni: családközpontút vagy karrierközpontút, külföldi vagy belföldi életutat választana, milyen magas pozícióba szeretné magát feltornázni, mikor szeretne majd családot alapítani. Több vizsgálatot végeztek már arra vonatkozóan, hogy milyen hatással van az ember életére, ha előre megtervez dolgokat, s azokat papírra veti. Az eredmények még a vizsgálatvezetőket is megdöbbentették: azok a fiatalok, akik megtervezték és leírták jövőbeli terveiket, 80 százalékban meg is valósították azokat. A magyarázat pedig abban rejlik, hogy világos célokat tűztek ki maguk elé, amelyekhez tartották magukat, és a program, amelyet ily módon bevéstek tudatalattijukba, mindvégig segítette őket.

Választás tantárgyak alapján

Adhat egyfajta orientációt, ha végiggondoljátok, mely tantárgyakból volt gyermeketek a legjobb, de nem érdemes csak erre alapozni, hiszen van, akit nyelvtehetséggel áldott meg a sors, ragadnak rá a szavak, mégsem érdeklődik különösebben az idegen nyelvek iránt. Lehet, hogy informatika órán csemetéd volt a legtehetségesebb, mégsem biztos, hogy az informatikus szakma a neki való. Egy tantárgyra szűkíteni a lehetőségeket nagy hiba lenne, mert a személyiség, az érdeklődés, a habitus, az életben elérni kívánt célok is épp ilyen súllyal esnek latba.

Személyiségjegyek

Már kisgyermekkorban megfigyelhető, milyen alaptípusba tartozik csemetéd: mindig ő áll a társaság középpontjában vagy esetleg ő a gyengék gyámolítója, a közösség ügyes-bajos dolgainak szószólója. Gondoljátok végig, gyermeketek milyen habitusú: extrovertált, a környezet felé nyitó, társasági lény vagy inkább introvertált, befelé forduló, elemző alkat! Ha az alaptípusát meghatároztátok, vegyétek sorra, milyen tevékenységekben leli örömét: olvasás, számítógépes játékok, sport, közösségi elfoglaltságok, szervezkedés vagy valami egyéb. Azt is érdemes megfigyelni, hogy egy-egy feladat megoldásának hogyan fog hozzá: átfogó stratégiát alakít ki előtte, vagy aprólékosan megtervez mindent, esetleg ahogy esik, úgy puffan alapon kezd el tevékenykedni. Szülőkként valószínűleg már azzal is tisztában vagytok, gyermeketek hogyan old meg nehezebb helyzeteket, konfliktuskerülő vagy éppen a bonyolultabb szituációkban brillírozó személyiség.

Ne essetek abba csapdába, hogy sztereotípiák alapján kerestek hivatást! Rég elavult az a nézet, hogy a szakmák egy bizonyos csoportja csak nőknek, másik csoportja csak férfiaknak való. Cseppet sem biztos, hogy egy lány nem lehet kiváló mérnök, és egy férfi ma már fodrászként, stylistként is arathat babérokat. Botorság lenne lebeszélni a csemetét egy szakmáról, csak azért, mert ő fiú vagy lány. Annyira elmosódtak már a határok a nemek szerinti szakmaválasztás terén, hogy bátran szemezgethettek.

Orvos leszel, mert azt mondtam!

Gyakori hiba, amikor a szülő saját hivatását vagy meg nem valósított vágyálmait akarja „rálőcsölni” utódjára. Általában a presztízs-szakmák gyakorlói, az orvosok, ügyvédek szeretik továbbadni a stafétát gyermekeiknek, s gyakran adnak ultimátumot: ha a csemete szeretné, hogy tovább támogassák, el kell végeznie az orvosi vagy jogi egyetemet, s ha sikeresen leabszolvált, majd elkezdhet gondolkodni máson is, egy értelmes diplomával a zsebében. Ezek a szülők nem gondolnak bele abba, hogy mire gyermekük nagy nehézségek árán eljut a záróvizsgáig, teljesen megcsömörlik, elveszti érdeklődését, ambícióit. Ha el is kezd dolgozni orvosként, ügyvédként, rövid időn belül kiég, szüntelen pótcselekvésekben keres örömet. Persze vannak sikertörténetek is, amikor a szülők vágyai egybeesnek gyermekük ambícióival, és a sikeres orvosdinasztia tovább él.

A pályaválasztáshoz természetesen számos, az adott szakma gyakorlásához nélkülözhetetlen információra is szükség van, s ezek begyűjtésénél nagy előny, ha a családban van valaki, aki azon a területen dolgozik.

Fontos, hogy ne ábrándokat kergessetek, hanem valós információkkal rendelkezzetek a választott szakterületről akár a területen dolgozó barátok, ismerősök, családtagok hatékony segítségével. Ne abból induljatok ki, amit a média sugároz egy-egy szakmáról például a modellkedésről, tévés munkákról, mert annak hamar csalódás lesz a vége!

Éljetek szakmai segítséggel!

A szakmaválasztáshoz személyesen és az interneten keresztül is segítséget kaphattok, így Budapesten például betérhettek a Foglalkozási Információs Tanácsadóhoz (FIT). Az érdeklődők néhány perces filmeket nézhetnek meg az egyes szakmákról, megtudhatják, hogy a szakma elsajátításához mi szükséges, emellett számítógépes programmal tesztelhetik, mi érdekli őket igazán.

Az Országos Felsőoktatási Információs Központ pályaorientációs szolgálata személyes vagy csoportos tájékoztatási lehetőséget kínál. „Személyesen vagy e-mail-en keresztül átgondoljuk az eddigi tanulmányi pályafutást, eredményeket, készségeket, megfogalmazzuk a vágyakat, és kialakítunk egy reális képet a jövőben elérhető célokról. Meghatározzuk a célok eléréséhez szükséges tanulmányi útvonalat, a szükséges képességeket, készségeket, valamint a várható akadályokat" - olvasható a szolgáltatás tájékoztatójában.

A személyiség jobb megismerésén keresztül ad útmutatást a www.milegyek.hu foglalkozásválasztást segítő portál. Az oldal 50 pontos foglalkoztatási érdeklődési kérdőíve a személyiségtípust vázolja fel sok kérdéssel, és az azokra adott válaszok alapján a szakmák gyűjteménye segít betájolni, mely foglalkozáshoz milyen személyiségjegyek illenek.

Forrás: European Commission Audiovisual Service

Címkék:      

Hozzászólások