Lexi & Magazine

Gyermek / Szakértő

„Én leszek az első!” – a versengés

A versengésről, versenyhelyzetekről valamint ezek hatásáról beszélgettem Dr.Papp Tímea pszichiáterrel.

 

Lexi.hu: Hogyan kezdődik el életünkben a versengés?

Dr. Papp Tímea: A versengés életünk fontos része. Ha belegondolunk, már a hímivarsejtek a megtermékenyítés során versengenek a petesejtért. Amikor a csecsemő megszületik, kiszolgáltatott állapotban van, és szükségleteinek kielégítése érdekében versengeni kezd, magára szeretne venni bizonyos tulajdonságokat.

A versengés minden egyes fejlődési szakaszban más-más módon mutatkozik meg. Egészen kisgyermekkorban elkezdődik, a kortársakkal, testvérekkel, még az azonos nemű szülővel is. Ez a birtoklással, valamint a szükségletek kielégítésével párosul. A gyermek birtokolni akarja először a tárgyakat, mindent a szájába vesz – pl. ha elveszik a csörgőt tőle, akkor sír –, birtokolni szeretné édesanyját, édesapját. Ez a későbbi fejlődési szakaszokban az önérvényesítésben játszik lényeges szerepet, és a hatalomszerzést célozza meg különféle eszközökkel.

 

Lexi.hu: Miben nyilvánul meg a versengés?

Dr. P.T: Amikor közösségbe kerül a gyermek, alkalmazkodnia kell, hozzá kell csiszolódnia a csoporton belüli elvárásokhoz. Ilyenkor társas lény mivoltát és önérvényesítési törekvéseit egyensúlyba kell hoznia. A versengés kezdetben azt a célt szolgálja, hogy előnyös helyzetet szerezzen a csoporton, közösségen belül. Ehhez viszont elengedhetetlen a kommunikáció és az együttműködés, amelyeket hosszú tanulási folyamat során sajátíthat el. Nagyon fontos, hogy a gyermek megtanulja a versengést pozitív irányba terelni, ellenkező esetben nem tudja az akaratát érvényesíteni, saját szükségleteit kielégíteni.

Az óvodáskor a tanulás előszobája, az igazi versengés a kisiskoláskorban kezdődik el, amikor lépten-nyomon teljesítményhelyzetekbe kerülnek a nebulók. Egyre inkább megismerik az erő- és viszonyrendszereket az iskolában és azon kívül, és megtanulják, hogy ők hol helyezkednek el, bizonyos tulajdonságaikat másokéval összehasonlítva. Pubertás és prepubertás korban az iskola a kortárs kapcsolatok legfőbb terepévé és egyúttal a barátokkal és osztály-, illetve iskolatársakkal való versengés közegévé válik.

 

Lexi.hu: Miért kisiskolás korra tehető a versengés felerősödése?

Dr. P.T: Iskolás korban minden közösségben, iskolában és azon kívül egyaránt – a lányok-fiúk, a tanár-diák, az apa-anya-gyerekek, a barátok között – kialakul egy hierarchikus rendszer, ami meghatározott elvárásokra épül, és minden tagjától megköveteli az alkalmazkodást.

Az iskolai élet számos lehetőséget teremt versengésre, melynek kiinduló pontja lehet az osztályozás, a tanulmányi teljesítmény, a tanár figyelme, elismerése, a társak szeretete, a népszerűség vagy a valahová tartozás igénye.

 

Lexi.hu: Melyik korosztályra jellemző leginkább a versengés?

Dr.P.T: Minden élethelyzetben versengünk. Gyerekként a szeretetért, odafigyelésért, felnőttként a sikeres párkapcsolatért, munkahelyen a megfelelő pozícióért, és még sorolhatnánk. Minden korosztály verseng, eltérés a kitűzött célokban és a módszerekben, a verseny formájában van.

Talán azt lehet mondani, hogy óvodás-kisiskolás korban több lelki problémát okoz a gyerekeknél a versengés, amíg nem alakul ki a stabil önismeret. Nagy versengés van középiskolában és egyetemen, ahol gyakori a folyamatos megmérettetés, és szinte kondicionálódik a hétköznapokra is. Elmondható, hogy bizonyos életszakaszokban, vagy ahol és amikor nagyok az elvárások az egyénnel, gyerekkel szemben, akkor a környezet hatása révén erősödhet a versengésre való hajlam.

 

Lexi.hu: Melyik nemre jellemző a versengés elsősorban?

Dr.P.T: A magas tesztoszteron szint, valamint a férfi nemi jellegekből adódó tulajdonságok miatt a férfiakra jellemzőbb ez a fajta viselkedés, ez biológiai és evolúciós okokra vezethető vissza: a legtöbb kultúrában vagy akár az állatvilágban mindig a hímnek kellett megküzdenie a nőstényért, ő felelt a hozzátartozói testi épségéért, neki kellett megvédenie a családtagokat.

 

Lexi.hu: A versengésnek hatása pozitív vagy negatív?  

Dr.P.T: A versengésnek mindkét hatása tetten érhető. Jótékony hatásai azonban csak megfelelő kontroll mellett érvényesülhetnek, ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk gyermekeinkre, és megfelelő visszajelzést adjunk nekik. A gyerekeknek, fiataloknak segítsünk, hogy a bennük rejlő képességeket és készségeket optimális módon tudják kibontakoztatni! A versenyeken és a versengésben való eredményes részvétel nem pusztán tudás és hozzáértés kérdése. A sikeresség azon is múlik, hogy ki milyen módon tűri a versenyhelyzetet, és mennyi rutinra tett szert benne, azaz elengedhetetlen az önismeret.

 

 

Lexi.hu: Mi a véleményed a testvérek közötti versengésről?

Dr. P.T: Fontos, hogy tudjuk, ez teljesen természetes, persze itt is érvényes a kontroll szükségessége. Gyermekeink versengenek a szeretetünkért, odafigyelésünkért, még felnőtt korban is. Nagyon fontos, hogy megóvjuk gyermekeinket attól, hogy egymással rivalizáljanak. Ha ki szeretnénk ezt védeni, akkor fontos, hogy töltsünk velük elég időt, fordítsunk rájuk kellő figyelmet! Ne hasonlítgassuk őket egymáshoz, hiszen önálló egyéniségek, eltérő tulajdonságokkal, habitussal. Egymás elfogadását erősítsük és azt, hogy mindegyik más és más készségekben sikeresek.

 

 Lexi.hu: Vannak-e fizikális jelei, megnyilvánulásai a versengő gyermeknek? Hogyan ismerheti fel ezeket a szülő?

 Dr.P.T: A versengő gyerekek rendkívül érzékenyek, mindent a szívükre vesznek. Érzékenyen reagálnak mindenre, és nehezen tudják feldolgozni az egyes történéseket. Olykor lehet feszültebb, irritáltabb, nyűgösebb, dacosabb, ellenségesebb.

 

 Lexi.hu: Van-e megfelelő módszer a versengés, versenyhelyzetek kezelésére, legyen szó gyermekről, szülőről?

 Dr.P.T:A kulcs a megfelelő önismeret, a pozitív visszacsatolás és a kommunikáció.

A versengés egyik legfontosabb funkciója a helyes önértékelés megszerzése, amelyet a társas összehasonlítási folyamat tesz lehetővé. Mindenki számára fontos, hogy fel tudja mérni, milyen belső erőforrásokkal rendelkezik. Ahogy fejlődünk, a kommunikációnk, képességeink és készségeink is változnak. Amennyiben tisztában vagyunk saját kompetenciánkkal, akkor ennek ismeretében tudunk hozzáállni a versenyhelyzetekhez.

A szülők, pedagógusok részéről elengedhetetlen a pozitív visszacsatolás, a visszajelzés. A gyerekeknek azokat a tulajdonságait kell fejleszteni, amelyek segítenek a siker elérésében. Meg kell őket tanítani, hogyan használják a képességeiket, hogy minél eredményesebbek lehessenek. Mindemellett a családon belüli kommunikáció is elengedhetetlen. Ismernem kell a gyermekemet, és tudnom kell, mire, hogyan reagál, milyen eszközökkel segíthetek neki, mi szolgálja a továbbfejlődését.

 

Lexi.hu: Tudsz-e ajánlani könyveket, amelyek esetleg segítséget, támpontot adhatnak, ha ilyen problémákkal állunk szemben?

 Dr.P.T: Jill Anderson: Az önbecsülés iskolája című könyve az egyik legnagyszerűbb olvasmány. Ez ugyan elsősorban pedagógusoknak készült munkafüzet, de rengeteg gyakorlati példát találhatunk benne a versengésre, különféle versenyhelyzetek kezelésére.

Érdemes még elolvasni a következőket, ha valakit mélyebben érdekel a téma:

 

  • Szekszárdi-Sallai-Jakab: Emberi kapcsolatok
  • Anna Freud: Én pszichológia
  • Charles S. Carver és Michael F. Scheier: Személyiségpszichológia

 

 A versengés tehát életünk velejárója, személyiségünk meghatározó része. Ahhoz, hogy megfelelő módon tudjunk reagálni ezekre a helyzetekre, elengedhetetlen a megfelelő önismeret. Amihez viszont szükséges a közvetett és közvetlen környezet támogatása, segítése.

 Képek forrása:

bluebonnetschool.wordpress.com 

www.multiplemayhemmamma.com

 

Címkék:      

Hozzászólások