Lexi & Magazine

Szellem

Pál apostol üzenete

A tizenharmadik apostol, Szent Pál nagy szerepet játszott a kereszténység terjedésében, ezen felül, az Újszövetségben 14 könyv az ő nevéhez fűződik. Pál apostol igen művelt ember volt: jól ismerte a hellén és a pogány kultúrákat, a görög nyelvet, valamint nyomon követte kora nagy gondolkodóinak tevékenységét is.

Kezdetben üldözte a kereszténységet, a Damaszkuszban élő keresztények ellen is indult. A pálfordulás kifejezés innen ered, hiszen a „damaszkuszi úton” tért meg, így ő is Jézus Krisztus követőjévé vált. Ekkor ismerte fel, az ő feladata, hogy az evangéliumot hirdesse a pogányok között.

 

A korinthosziakhoz írt első levelének 13. fejezete pedig napjainkban is igen érvényes és elgondolkodtató:

 

A Szeretet Himnusza
 

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok
vagy pengő cimbalom.

Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat
és mind a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.

Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,
odaadhatom a testemet is égőáldozatul,
ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.

Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha.
A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak,
a tudomány elenyészik.

Most megismerésünk csak töredékes,
és töredékes a prófétálásunk is.
Ha azonban elérkezik a tökéletes,
ami töredékes, az véget ér.

Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek,
úgy gondolkodtam, mint a gyerek,
úgy ítéltem, mint a gyerek.
De amikor elértem a férfikort,
elhagytam a gyerek szokásait.

Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
akkor majd színről színre.
Most még csak töredékes a tudásom,
akkor majd úgy ismerek mindent,
ahogy most engem ismernek.

Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet,
ez a három,
de közülük a legnagyobb a szeretet.

 

Kép forrása: heiligenlexikon.de

Címkék:        

Hozzászólások