Lexi & Magazine

Szellem

A nevem az egyik jelem

A Földre leszülető lélek-szellem páros egy testet kap, s e testhez egy név is jár. Országtól és vallástól függően más és más a névadás szokásrendszere. Utóbbi részleteire most nem térünk ki, de a hatásaira igen, hiszen minden név az előtte e nevet hordozók energiáját hozza magával.
Elődeinktől rengeteg csodálatos kincset kapunk, amelyek nagy részét fel sem tudnánk sorolni, és ezen életünkben nem is tudjuk meghálálni. Ám fontos megemlíteni néhány dolgot, melyre eddig – úgy tűnik – kevesen és kevéssé figyeltek oda.

A családnév meghatároz egy fő karmát. Mind a tulajdonságok, mind a betegségek, mind az egyes viselkedési formák, sőt, a jellegzetes cselekedetek is örökölhetők. Ha erre a névhasználó tudatosan figyel, és változtat önmagán, akkor életéből a családi karmák törölhetők. Az egyes negatívumokon – mint például dohányzás vagy szélsőséges esetekben kábítószerezés, alkoholizmus, netán fizikai bántalmazásra való hajlam – is változtathatunk. Itt csak néhányat soroltunk fel, de végtelen variációja van a tulajdonságokból szokásokká kinövő eseteknek. Akadnak még olyan helyzetek, hogy például valamelyik családtagtól elindul az állandó válássorozat, és ezt a mintát az utódok is követik, vagy valaki képtelen jó munkahelyet találni, és mindig csak átmeneti munkahelyeken dolgozik rövid ideig, melyek nem igazán hozzáillők. Emellett rengeteg belső tulajdonság is van még, melyek átöröklődnek, és addig hordja a család magán, amíg valaki veszi a fáradságot, és a családi karmát önmagán dolgozva törli. Természetesen minden negatívum felszámolható, pozitívvá alakítható.

Ha valaki keresztnévként elődei nevét kapja hagyománytiszteletből vagy érzelmi okokból, akkor az adott, eredetileg e nevet hordó személy anya, apa, nagyszülő karmáit, de leginkább főbb tulajdonságait is hozni fogja a névvel. Ezen is lehet, sőt, kiemelten ajánlatos és kell is dolgozni. Ha sokat találkoznak és vannak együtt, akkor a fiatalabb utód, aki elődje nevét is hordja, szépen lassan tudat alatt átveszi, kiemeli és használni kezdi az idősebb jellemzően negatív tulajdonságait is. Idősebb korukra meglehet, hogy hasonlítanak majd egymásra.

Biztos ismerős e  mondat: „Olyan vagy, úgy viselkedsz, mint az anyád/apád”. Ezek ellen a karmák ellen letagadással, szülőktől távolabbra elköltözéssel, fejelfordítással nem lehet védekezni, csakis a mély tényekkel való szembenézéssel. Tudatos, mindennapi odafigyeléssel. Személytől függően az elődöktől kapott és hozott rossz tulajdonságok évek alatt ledolgozhatóak.

A mi kultúránkban a családnevünket visszük és adjuk tovább. Ezért nagyon oda kell figyelni, hogy legalább a gyermekeink keresztnevét úgy válasszuk meg, hogy ne a mi keresztneveinket, az apa, az anya, illetve idősebb családtagok nevét tegyük oda fő vagy második keresztnévként gyermekünk anyakönyvi kivonatába. Ha igazán jót szeretnénk a gyereknek, akkor keresünk neki valamilyen olyan egyéni, de a családban mindenképp új nevet, melyet kevesen hordanak – pozitív, de mégsem szélsőséges név. Csakis azért, mert a névadáskor tiszteltük apánkat, nagyapánkat, anyánkat vagy nagyanyánkat, akiknek nevét továbbadtuk a családi hagyomány okán vagy más érzelmi indíttatásból, mert úgy éreztük, ezt kell tennünk – ezzel karmát adunk a gyereknek. A ráragasztott név meghatározhatja a gyermek életét, főleg akkor, ha nem dolgozik magán.

Mint tudjuk, az indián törzseknél például a természeti képek neveit is megkapták a gyerekek. A névadók nem csak a szülők voltak. A törzsfőnök és a sámán is beleszóltak a névadásba. Mindig vizsgálták, hogy a leszületett lélek milyen ledolgozandó karmákat hoz, s ezt ellensúlyozták pozitív természeti vagy más meghatározó nevekkel. Ilyen nevek voltak: „Erős Kéz” (a bizonytalan utódnak), „Hajnali Szél” (lusta típusnál), „Hajló Faág” (egy rugalmatlan embernél), „Boldog Emelkedés” (sok karmájú gyereknél). Az új neve felnőttkorára átbillentette nehéz tulajdonságain, így az indián társadalom sikeres és hasznos tagja lehetett.

Hogyan kell dolgozni a nevünkön? Ha valami zavar a családtagunkkal vagy idősebb névadónkkal kapcsolatban, az a tulajdonság valahol mélyen megbúvik bennünk is, és egy élethelyzetben váratlanul ki is fog törni belőlünk. Addig könnyebb levetkőzni a viselt és használt rossz tulajdonságot, amíg szinte alig került be életünkbe, csak belül várja a kiszabadulását. Amikor akár néhány éves szokásként a felszínen van velünk, rajtunk – nem csak bennünk –, és mint kialakult szokást is le kell tennünk, netán lelki okot, karmát is megszüntetnünk, az sokkal nehezebb – azonban megoldható – feladat.

Ha már megkaptuk keresztnevüket, érdemes megfigyelni az adott személyeket, szülőket, nagyszülőket vagy más oldalági rokon családtagokat, akiktől nevünket örököltük, hiszen néha többen vannak a felmenőink között, akik ugyanezt a nevet hordják. Példaként az apa és nagyapa is ugyanazt a keresztnevet hordja, mint a fiú. Anélkül, hogy minősítenénk vagy bántanánk idősebb családtagjainkat, szembesülni kell ezen bennünk is megbúvó tulajdonságainkkal. Néha egy másban pozitív tulajdonság az utódban túlcsordulva már negatív kicsengésűvé válik.

Azt is érdemes megfigyelni, hogy a név általánosságban milyen energiákat hordoz, és például az azonos keresztnevű, de nem családtagok milyen hasonló tulajdonságmintákat viselnek magukon, amelyek előbb vagy utóbb elő fognak kerülni, ha nem figyel rá az ember.

Ezek a névminták ugyanúgy jeleket hordoznak, mint életünkben a dátumok, a jelentős számok, a bolygóállások, melyek egyebek mellett a numerológia, az asztrológia, asztrozófia szakterületeihez tartoznak.

Tudnunk kell azt is, hogy párunk karmáját is magunkra vesszük névátvételnél (például „-né”), de akkor is, ha névváltoztatás nélkül ugyan, de együtt élünk.

Ahhoz, hogy önmagunk lehessünk, de mégis a minden része, javallott kitisztítani az általunk viselt nevek energiáit is. Így a név megmaradhat, és büszkén hordhatjuk szeretteink emlékeként is magunkon, hiszen sokat kaptunk tőlük. Mennyi, mennyi jót! Utána már csak erre kell figyelnünk.

 

A kép forrása: en.wikipedia.org

Címkék:    

Hozzászólások