Lexi & Magazine

Világ / Társadalom

Fények, hangok és képek nélkül élve

Lexi: Kiket nevezünk siketvakoknak?

Siketvakok Országos Egyesülete: Ez egy rendkívül komplex, halmozott sérülés. Siketvaknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése egyidejűleg fennáll, és csak speciális módszerekkel lehet velük kapcsolatot felvenni, kommunikálni és oktatni őket. A kifejezés nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki teljesen siket és teljesen vak, hanem ide tartoznak azok, akiknek ugyan van látás- és hallásmaradványa, de támogatásuk, fejlesztésük és kommunikációjuk csak a 2 sérülés együttes figyelembevételével képzelhető el.

Lexi: Milyen okokra vezethető vissza a kialakulása?

SVOE: Megkülönböztetünk szerzett és veleszületett siketvakságot. A legelső állapotról akkor beszélünk, ha már születésükkor olyan mértékű látás- és hallássérülés mutatkozik, amely speciális, siketvakok számára kialakított gondozást, fejlesztést igényel. A szerzett siketvakoknál a már meglévő látás- vagy hallássérüléshez a későbbi életkorban társul a másik érzékszerv súlyos fokú károsodása, vagy mindkét érzékszerv már beszédtanulás után sérül. Kialakulásuk rendkívül heterogén okokra vezethető vissza, és egymástól teljesen függetlenül is kialakulhat a látás- és a hallássérülés. Ezer meg ezer oka lehet a problémának külön-külön mindkét érzékszervnél. A vírusos és a toxikus érzékvesztésen kívül lehet még diabétesz vagy időskori érzékromlás is, úgy, hogy a látás és hallás függetlenül romlik el.

Lexi: Ma Magyarországon hány siketvak személy él?

SVOE: Amennyiben a 2011-es KSH népszámlálási adatokat vizsgáljuk meg és elemezzük, akkor összesen 15 000-16 000 főre tehető a siketvakok száma. Ezek a legfrissebb számadatok ma.

Lexi: A velük való kommunikáció, valamint az oktatásuk is igen nehéz. Milyen speciális módszerekkel lehet megtanítani őket kommunikálni?

SVOE: Ez lehet síkírás tenyérbe, Braille-ábécé tenyérbe írása, Lorm tenyérbe írása, siket-vak tenyérjelek, daktil és fonomimikai jelek, jelnyelv, taktilis jelnyel vagy augmentatív és alternatív kommunikációs módszer. Ahhoz, hogy kiválasszuk a legmegfelelőbbet, először is egy rendkívül összetett, komplex állapotfelmérést kell elvégeznünk. Ez pedig gyógypedagógus és más szakemberek segítségével történik. Fontos felmérni, hogy a kliensnek milyen megmaradt hallás-látás maradványa van, illetve milyen szintű kommunikációs készségekkel, kompetenciákkal rendelkezik. A vizsgálatok után a számukra legmegfelelőbb kommunikációs módszerrel történik a további fejlesztés.

Lexi: Ezek a kommunikációs technikák alkalmazhatóak egyaránt a szerzett és a veleszületett siketvakságnál?

SVOE: Leginkább a szerzett siketvakoknál. A veleszületetteknél a fejlesztés más, hiszen az ő esetükben hiányzik valamilyen kommunikációs rendszer ismerete, melyre más kommunikációs rendszerek épülnek. Például a betűk ismerete nélkül nem használhatunk Lormot, Braille-t, hiszen nem tudják, mi az, hogy betű. Ezért főként tárgyakkal, képekkel, gesztusjelekkel kommunikálnak. A vakok általános iskolájában lévő siket tagozat foglalkozik velük, egyéni és speciális fejlesztési tervek alapján.

Lexi: Meséljetek az egyesületről!

 SVOE: 1994-ben jött létre, a siketvak gyermekek szülei alapították, fókuszálva a hasonló helyzetben lévő családok megsegítésére. Ez későbbiekben már kiterjedt a felnőttekkel való foglalkozásra, megsegítésre. Az egyesület célja a siketvakok érdekvédelme, rehabilitációs folyamatának biztosítása, koncentrálva a célcsoport igényeire, szükségleteire; a velük foglalkozó szakemberek képzése, fejlesztése, valamint a társadalmi integráció elősegítése.

Lexi: Milyen szolgáltatásokkal segítetek?

SVOE: Elemi és foglalkoztatási rehabilitációnk keretében fejlesztjük azon képességeiket, készségeiket, amelyek nem csak a társadalmi életbe való beilleszkedéshez nyújtanak segítséget, hanem az önálló életvitel kialakulásához is. A legfontosabb, hogy akit csak lehet, visszavezessünk a munkaerőpiacra és támogassuk munkája megtartásában. Ezenfelül jelnyelvi tolmácsszolgálat, különböző szabadidős programok, táborok állnak a kliensek rendelkezésére.

Lexi: Néztem a honlapotokat és a facebook tevékenységeiteket. Láttam, hogy rengeteg közösségi programot szerveztek. Számos rendezvényen jelen vagytok. Mi ezzel a célotok?

 SVOE: A társadalmi befogadáshoz elengedhetetlen a különböző programok, táborok, rendezvények megszervezése mind a tagok, mind pedig a társadalom többi tagja számára. Kettős célt szolgálnak. Egyrészt hogy a siketvakok egymással kerüljenek kapcsolatba, hiszen a közösséghez való tartozás fontos részét képezi a rehabilitációnak. Másrészt a társadalmi tudatformáláshoz szeretnénk hozzájárulni, amely nyitottá, befogadóvá teszi a siketvakok iránt az embereket, hogy ne érje őket semmiféle hátrány, megkülönböztetés.

Lexi: Nemzetközi szinten mennyire vagytok jelen?

SVOE: Az egyesület életének fontos részét képezik a nemzetközi kapcsolatok. Folyamatosan küzdünk a siketvakok jogaiért mind hazai és mind nemzetközi szinten. Úgy gondoljuk, hogy a külföldi partnerkapcsolatok hozzájárulhatnak e folyamatok sikerességéhez. Tagjai vagyunk az Európai Siketvak Szövetségnek, a Siketvak Világszövetségnek. Jelenleg is egy nemzetközi projekten dolgozunk. Az egyesületnek sikerült elérnie az elmúlt évek kemény munkája során, hogy egyre jobban ismerik ezt a fogyatékossági típust, ezenfelül a jelnyelvi törvényben is szerepel a siketvak megnevezés és az általuk használt speciális kommunikációs módszerek. Tovább küzdünk értük, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy minél több területen jelenjenek meg a siketvakok jogai a jogalkotásban, esélyt adva nekik, és lehetővé téve a szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket.

 

További információkért, keresd:

http://www.siketvak.hu/

https://www.facebook.com/siketvakok?fref=ts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címkék:          

Hozzászólások