Lexi & Magazine

Világ / Társadalom

Szociális munka világnapja

Szociális munka, amióta világ a világ, létezik. A hozzá kapcsolódó tevékenységeket azonban évszázadról évszázadra más végezte. Az egyházak által végzett karitatív munkától eljutottunk a különböző állami fenntartású ellátásokhoz, amihez napjainkban már civil szervezetek is csatlakoztak. A szociális munka az egyenlőségért és társadalmi igazságosságért harcol nap mint nap. Azokon a pontokon avatkozik be, ahol az emberek egymással és társadalmi környezetükkel kerülnek kapcsolatba, mindezt úgy, hogy figyelembe veszi az emberi jogokat és a szociális igazságosságot. Interdiszciplináris, és feladatát tekintve rendkívül komplex, összetett. Legyen szó gyermekvédelemről, szenvedélybetegekről, közösségi, idős és hajléktalanellátásról vagy gyermekszegénység elleni küzdelemről, a szociális munkások segíteni próbálnak. Az ebben a hivatásban dolgozók legfőbb célja, hogy megelőzzék, enyhítsék és lehetőleg megakadályozzák az egyének, családok, csoportok, közösségek nélkülözését és szenvedését. A szakma ezenfelül segíti a szociális krízisekkel foglalkozó intézményeket különböző eszközökkel, szem előtt tartva a gazdasági és társadalmi változásokat.

A globalizáció következtében a világ felgyorsult, ami gazdasági és társadalmi változásokat hozott magával. Ennek hatására a társadalmi egyenlőtlenségek tovább erősödtek. A szociális munka sokat változott a szakma 100 éves története folyamán, ahogy maga a professzió is, de funkcióját és céljait tekintve ugyanaz maradt. A modern polgári demokráciák nem megfelelően tudnak beavatkozni a társadalmi integráció, valamint a gazdasági rekonstrukció területeibe. A szociális munkások ezt a hiányt kívánják pótolni, és igyekeznek hatékonyan fellépni azokon a területeken, ahol szükséges. Egyfajta hidat képeznek a kliens és az állami szereplők, források között.

A felmerülő válság közepette szükségesség vált, hogy még inkább felhívják a figyelmet a társadalmi egyenlőség, méltányosság, szolidaritás fontosságára, valamint a közösségek szerepére. Ehhez elengedhetetlen az együttműködés és a részvétel. 2014. március 18-án a szakma bemutatja, hogyan is valósulhat meg mindez, továbbá választ kaphatunk arra is, mivel tudnak hozzájárulnia a társadalmi és gazdasági feszültség okozta hátrányok felszámolásához.

Szerte a világban ez a Szociális Munka Világnapja 2014 nevű esemény központi témája. Az International Federation of Social Workers (Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége) nevéhez kötődik a kezdeményezés. A szövetség munkáját többek között az Európai Unió, az Európai Tanács és az UNICEF is támogatja. A rendezvény minden érintett országban azonos napon, március 18-án, kedden kerül megrendezésre. A hazai programokat tekintve 6 fővárosi és több vidéki felsőoktatási intézmény szociális munkás szakos diákjai készítik elő, szervezik.

Érdemes ellátogatni, mert rendkívül színes és izgalmas programok várhatóak, melyek bemutatják ezt a sokszínű szakmát. Ennek azért is van jelentősége napjainkban, mert a szakma a morális és anyagi megbecsülés súlyos hiányával küzd. Számos szolgáltatásban nem vált elemi követelménnyé a magasan képzett szociális munkások szükségessége, de ez a rendezvény választ ad arra, milyen képességekkel rendelkeznek a szakemberek, és arra, hogy jelenlétük elengedhetetlen egy demokratikus országban.

 

Címkék:  

Hozzászólások