Lexi & Magazine

Világ / Portré

Szekvenciák és himnuszok

Bingeni (Szent) Hildegárd bizonyos tekintetben a modern nő előképe, előfutára. Korának (1098-1179) egyik legbefolyásosabb alakja, a koraközépkor viszonyai között nő létére igen nagy tekintélynek örvendett. Nyolcéves korában, sok más nemesi származású társnőjéhez hasonlóan apácák nevelésére bízták. Egy Bingen közeli bencés kolostorhoz tartozó női rendház apátnője, Boldog Jutta viselte gondját, majd Jutta halála, (1136) után társnői akarata ellenére őt választották meg apátnővé. Öt évvel később egy látomásában lángnyelveket látott az égből aláhullani. Ettől az időtől fogva zenei kompozíciókban, költeményekben és színdarabokban örökítette meg misztikus vízióit.  Testi gyengesége, beteges alkata, mely még a járásban is komoly nehézséget, fájdalmat okozott, ellenére térítő utakon vett részt, diplomáciai tevékenységet végzett. Lelkiismeretére hallgatva, vállalva a kiátkozás nagyon is valóságos veszélyét, egyházi elöljáróival szembeszállt. Megfigyeléseit természetrajzi  és orvosi írásokban tette közzé, orvosi tevékenységet folytatott. Rupertsbergben kolostort építtetett. Önmagát nyomorult nőszemélynek nevezte, aki toll Isten leheletén.
 
1147-48-ban Trierben zsinatot ültek és ez alkalomból III. (Szent) Jenő pápa is itt tartózkodott. Jenő pápa a mainzi érsek beszámolójából szerzett tudomást Hildegard személyéről és tevékenységéről. Albero püspök vezetésével egy bizottságot küldött helyszíni vizsgálatra. Albero püspök jelentésében Hildegárdot szentként említi: ,,Egy szenttől jöttünk vissza. Ez az apáca minden földi mérték fölött áll. Értelme, gondolkodása és beszéde nem ebből a világból való.'' A pápa megkérdezte: ,,Gyakorolja a szeretet cselekedeteit?'' A püspök gondolkodás nélkül válaszolta: ,,Úgy bánik a nyomorékokkal és koldusokkal, mintha az anyjuk lenne.'' A pápának még egy kérdése volt: ,,Alázatos lélek?'' -- ,,Nem fukarkodtunk a próbatétekkel, hogy megpróbáljuk alázatosságát -- felelte Albero --, de biztosíthatjuk Szentségedet, hogy életünkben sehol nem találkoztunk nagyobb alázatossággal. Mindazonáltal az alázatosság olyan méltósággal és fenséggel párosult benne, hogy olykor a legszívesebben térdet hajtottunk volna előtte, hogy a tiszteletünket méltó módon kifejezzük.'' És akkor előlépett Clairvaux-i Szent Bernát, és fénylő szemekkel, nagyon határozottan így szólt: ,,Amit hallottunk, az Isten üzenete. Ezekben a nehéz időkben Isten egy szegény kolostori cellában világosságot gyújtott, hogy vigasztaljon és utat mutasson. Szentatyám, a te feladatod arról gondoskodni, hogy ez a világosság véka alatt ne maradjon!''
 
A bevezetőben olvasható Kézai idézet Szent Ursula legendájának egyik változata. Ma már bizonyosak lehetünk, hogy a történet így nem történhetett meg, hiszen Ursula története a 304 körüli évek valamelyikére tehető Attila (Ethele) legalább egy évszázaddal később született (kb.406). Galliai hadjárata során nem érintette Köln városát, Ursula társnői pedig nem tizenegy ezren voltak, csupán tízen. (Ez a történet is megérdemelne egy írást, gondolkodom rajta.) Mindenesetre Hildegárd a „hibás” történetet hitte és ismerte. Nos akárhogyan is,  gyönyörű zenét írt  Ursula tiszteletére: 
 
 
 
 

Címkék:      

Hozzászólások